"Maak het mee in Kerkrade"

Maak het mee in Kerkrade' is een ontwikkeltraject, waarin de bibliotheek samen met bezoekers, experts, de medewerkers, vrijwilligers en samenwerkende partners een nieuwe werkwijze ontwikkelt om het podium van de stad en voor de stad te worden.

Aan de hand van onderzoek zijn twee thema's opgehaald die de basis vormen voor twee programmalijnen met activiteiten:
1. Van gamecave tot makerspace
2. Huis van Dialoog.

Om een Meemaakpodium te kunnen realiseren ontwikkelen medewerkers zich tot community librarians, procesbegeleiders, inspirators, producent, experts, adviseurs. Bezoekers krijgen een actieve rol in de ontwikkeling en organisatie van programmering en het communicatietraject doordat ze betrokken worden bij de ontwikkeling en uitvoering van de programmalijnen. Zij zijn ambassadeur, mede-producent, expert, organisator. Voor zowel medewerkers, vrijwilligers als ook de deelnemers is een scholingstraject opgenomen. Voor de inzet van experts versterken ze hun (culturele) netwerk.

Deze ontwikkeling geeft een impuls aan de vraag uit de stad, de onderlinge samenwerking en de ambitie van de stad om meer mensen actief te laten deelnemen aan cultuur. Na twee jaar moet het ingezette traject opgenomen zijn als nieuwe wijze van programmeren van de bibliotheek.