Kunstkameraden (YOU!)

Stichting De Cultuurkantine werkt samen met Sterk Huis Goirle, Schakelcollege Tilburg en TextielMuseum Tilburg, om gezamenlijk meer kwetsbare jongeren te laten deelnemen aan het reeds bestaande initiatief 'Kunstkameraden'.

De Cultuurkantine bereikt jonge (alleenstaande) statushouders. Jonge statushouders staan voor de opgave om na hun vlucht uit een vertrouwde omgeving, en dikwijls na traumatische ervaringen voorafgaande aan en gedurende die vlucht, opnieuw houvast te vinden in een nieuwe omgeving. Het gezamenlijke doel voor dit project is dat de jongeren plezier beleven tijdens hun ontdekkingstocht naar hun creatieve talenten, hun eigen trots en eigenwaarde wordt vergroot en isolement wordt doorbroken.

Bij Kunstkameraden werken jongeren met een mentorkunstenaar in het atelier van De Cultuurkantine aan een eindresultaat, een beeldend kunstwerk, dat ze in een museale expositie met ‘de buitenwereld’ delen. Juist voor statushouders is het volgens de aanvrager van belang dat zij bij kunst- en cultuurinterventies hun inzet en talent kunnen laten zien. Weinig statushouders kunnen met diploma’s aantonen welke opleiding of ervaring zij hebben opgedaan in hun geboorteland. De ervaring die de jongeren opdoen bij Kunstkameraden helpt bij het opbouwen van een nieuwe succesvolle toekomst.

Onder de noemer Kunstkameraden (YOU!) wil De Cultuurkantine jongeren (midden adolescenten) die eerder aan het project hebben meegedaan nog meer bij Kunstkameraden betrekken. Kunstkameraden (YOU!) nodigt Tilburgse jongeren en kunstenaars uit om gezamenlijk te werken aan de creatie van nieuwe kunstwerken, die parallel aan de tentoonstelling ‘Cultural Threads’, tentoongesteld worden op het Panoramadeck van het TextielMuseum. Via de kunstwerken geven de jongeren uiting aan de culturele verwevingen zoals zij die ervaren.