BinnenKunst - BuitenKunst

Het project BinnenKunst - BuitenKunst van Kunstcircuit Deventer werkt aan de maatschappelijke uitdaging waar scholen tegenaan lopen: leerlingen die op straat zwerven. De aanleiding is het verzoek van basisscholen Het Palet, De Steenuil en de Windroos om hiervoor een cultuureducatie- en participatie project te ontwikkelen. De betrokken scholen bevinden zich in lage sociaaleconomische status (SES) wijken.

Het project focust zich op een verlengde schooldag met als thema 'mijn school in de wijk', waarbinnen kinderen in een veilige, vertrouwde omgeving hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Kunst binnen en buiten schooltijd, maar ook kunst en cultuur binnen het schoolgebouw en daarbuiten.

Na een brainstorm en in samenwerking met sociale partners Humanitas en Stichting De Tijdmachine start het servicepunt Sociaal Domein van Kunstcircuit Deventer een traject waarbij culturele activiteiten voor wijkbewoners georganiseerd worden rond en in verbinding met de scholen.

De pilotfase wordt gebruikt om duurzame relaties tussen scholen, culturele partners, partners in het sociaal domein en wijkbewoners te leggen. Er wordt toegewerkt naar de totstandkoming van een convenant met de betrokken partijen.