info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Het PlusWhat Programma

Stichting WeDoWe hebben een programma (PlusWhat Programma) ontwikkeld voor kansarme, maar creatieve en talentvolle jongeren, jongvolwassenen (16-27 jaar) in Rotterdam met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jongeren zijn veelal laagopgeleid met een migratie-achtergrond

Initiatiefnemers hebben meer dan 10 jaar met deze doelgroep gewerkt, Met een doorontwikkeld programma is hun ambitie om de jongeren daadwerkelijk verder te brengen. Met het Pluswhat Programma is het de bedoeling dat de jongeren zich ontwikkelen in audiovisuele content-creatie en filmmaken om vervolgens door te kunnen stromen naar een stage, werk of een (bij hun talenten passende) opleiding.

Uiteindelijk zouden de jongeren zich in de creatieve industrie kunnen ontplooien als vlogger, filmmaker of grafisch vormgever. Het PlusWhat Programma is ingestoken als een cross-over tussen cultuur, kunst, media, film en educatie, én werk en inkomen. Het is een samenwerking tussen verschillende domeinen, in het bijzonder tussen de creatieve industrie/media, en het sociaaleconomische domein.

Het PlusWhat Programma kan fulltime (voor- en natraject van 30 weken) en parttime (3 weken) worden gevolgd. Het parttime programma biedt jongeren de kans om gedurende 3 weken kennis te maken met het programma en tegelijkertijd hun talenten te onderzoeken, en ook verder te ontwikkelen.