nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Klompen en klompenambacht anno 2020

Stichting Brabantse Klomp organiseert diverse activiteiten in de regio Groene Woud, die leiden tot borging van het immaterieel erfgoed rond de Brabantse klomp.

Door excursies, cursussen, brainstormsessie, de ontwikkeling van een keurmerk en een Dag van de Brabantse Klomp, tijdens de Landschapstriënnale 2020 in Van Gogh Nationaal Park, maken nieuwe doelgroepen kennis met de klomp en het immateriële erfgoed. Op deze manier wordt kennis overgedragen en wordt er bekendheid aan het erfgoed gegeven. Ze werken samen met een brede groep van partijen, variërend van gemeenten en ROC's tot Nationaal Landschap Groene Woud.