Haal het beste uit jezelf met muziek

Mytylschool Adelante in Valkenburg ontwikkelt een leerlijn muziek en multimedia voor leerlingen van 12 -18 jaar binnen de leerweg VSO-Praktijk Dagbesteding. Hierin krijgen jongeren die een lichamelijke beperking hebben of langdurig ziek zijn onderwijs aangeboden. Een deel van deze leerlingen is (zeer) moeilijk lerend.

In dit project volgen leerlingen structureel lessen muziek en digitale media. Het doel van dit project sluit naadloos aan bij het motto van Adelante namelijk: “Haal het beste uit jezelf’. Een vakdocent muziek van Kumulus werkt samen met docenten en het team van Adelante. Daarnaast begeleidt een stagiaire van het conservatorium de verankering van de leerlijn in het curriculum. Leerlingen komen in aanraking met een breed aanbod van muziek en multimedia en doen persoonlijke en sociale ervaringen op om te komen tot zinvolle dagbesteding. Het bezoeken van voorstellingen in Theater aan het Vrijthof is onderdeel van het project. Per halfjaar doet een groep van 12 leerlingen mee. Over de looptijd van drie jaar worden 72 leerlingen bereikt.