Mediacultuur W.A. van Lieflandschool

De W.A. van Lieflandschool is een VSO school in Groningen, die onderwijs biedt aan zeer moeilijk lerende leerlingen. De school wil met het project mediacultuur haar leerlingen enthousiasmeren voor culturele ontwikkeling en participatie. Mediacultuur is volgens de school daarvoor het juiste middel. De leerlingen zijn immers vaak al online actief, maar doorzien de reikwijdte en impact ervan nog onvoldoende. Tegelijkertijd bevordert de school het digitale burgerschap van de leerlingen, zodat zij mee kunnen komen in de digitale samenleving.

In het project werkt de W.A. van Lieflandschool samen met stichting TMI Academy, die projecten over mediawijsheid verzorgt voor middelbare scholen. Het heeft een looptijd van twee jaar. De kern is een projectweek, met daaromheen verschillende activiteiten. Tijdens deze week volgen in totaal 96 leerlingen interactieve workshops met elke dag een ander thema. Het project leidt ertoe dat leerlingen meer mediawijsheid ontwikkelen, ze vaker aan culturele activiteiten deelnemen en verantwoord gebruikmaken van online media. Voorafgaand aan de projectweek vinden train-de-trainer sessies voor 15 mentoren en algemene studiedagen voor 15 docenten plaats. Tijdens ouderavonden volgen circa 15 ouders een korte workshop over het project.