Kunstwerk

De vmbo-leerlingen van NSG Groenewoud in Nijmegen krijgen CKV en kunst als keuzevak in het 3e en 4e leerjaar. Veel leerlingen zeggen weinig affiniteit met kunst te hebben of de functie ervan te missen. De school voegt nu aanbod op het gebied van kunst en technologie toe aan het curriculum. Het is een combinatie die aansluit bij de interesses van de leerlingen.

NSG brengt met het project Kunst-Werk de leerlingen in aanraking met kunst als uiting, gereedschap of gebruiksvoorwerp. Daarbij kiezen ze zelf wat ze willen leren. Ook krijgen de leerlingen verantwoordelijkheid over de richting van hun artistieke onderzoek. Het kunstonderwijs wordt aangepast en uitgebreid met Kunst en Nieuwe Technologie. Daarvoor ontwikkelt de school samen met onder meer culturele instelling de Lindenberg nieuw aanbod binnen de doorlopende leerlijn.

Het project wordt in het examenjaar aangeboden. De twee onderwijsonderdelen 'keuzedeel kunstvakken' en 'het profielwerkstuk' worden samengevoegd tot een artistiek (praktisch) onderzoek met een eindwerk als resultaat. Daarbij komen de T4 leerlingen in contact met externe kunstenaars. Kunst-Werk levert zo een bijdrage aan de zelfstandigheid van de leerlingen die nodig is voor de doorstroom.