nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Good Housekeeping 2.0

Erfgoedvrijwilligers | foto: decombinatieridderkerk.nl

Stichting Het Huys ten Donck is een historische buitenplaats in Ridderkerk met bos, park, grienden, weilanden en gebouwen. Het project 'Good Housekeeping 2.0' heeft als doel de vrijwilligers voldoende kennis en inzicht bij te brengen die nodig zijn om taken met grotere verantwoordelijkheid uit te voeren. Hiervoor is meer dan alleen basiskennis nodig.

De workshops zijn afgestemd op de situatie van het Huys met specifiek interieur/collectie en werkwijze. Aan de hand van drie workshops en training on-the-job zullen de bestaande en nieuwe vrijwilligers kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van collectiebeheer en ICT. Met de deskundigheidsbevordering via dit project zullen de vrijwilligers nieuwe vaardigheden leren gericht op preventieve conservering en zullen zij meer zelfvertrouwen ontwikkelen in hun kunnen en handelen.