nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

De Kracht van Toen

Het Westlands Museum toont de geschiedenis in het Westland van de Romeinen tot heden met speciale aandacht voor de verschillende tuinbouwteelten en (glas) tuinbouw. Ze willen de eigen vrijwilligers én vrijwilligers verbonden aan kleine erfgoedorganisaties in het Westland de mogelijkheid geven hun kennis op het gebied van erfgoed te verreiken. Zij bieden tijdens een workshopdag een breed aanbod van workshops die worden gegeven door Westland Cultuurweb, Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland, en Historisch Archief Westland.

Ook worden vrijwilligers tijdens deze dag geënthousiasmeerd zich aan te melden voor de verdiepingscursus: erfgoededucatie. Hier komen moderne werkvormen aan bod en de erfgoedvrijwilligers doen kennis op die direct praktisch toepasbaar is in hun eigen erfgoedpraktijk. Het traject wordt ten slotte afgesloten met een masterclass door een bekend spreker.