Verankering Poppunt Overijssel

Poppunt Overijssel is de netwerkorganisatie voor popmuziek in Overijssel. Poppunt Overijssel is een vervolg op het in 2013 weggevallen Kunst en Cultuur Overijssel (KCO). De organisatie zet zich in voor talentontwikkeling in Overijssel en het uitdragen van de Overijsselse popsector in de rest van het land. Sinds 2016 wordt het bestuur van Poppunt Overijssel gevormd door de directies van de drie provinciale kernpodia: Hedon Zwolle, Burgerweeshuis Deventer en Metropool Twente.

De Verankering van het Poppunt Overijssel spitst zich toe op het uitbouwen, in twee jaar, van een stevig netwerk en het met elkaar in verbinding brengen van de daarbinnen aanwezige kennis, ervaring, middelen en organisatiekracht. Doel is verder de uitwisseling te vergemakkelijken en meer speelplekken aan nieuw talent te bieden.

Het project kent 3 onderdelen:

- Songcamp biedt maakruimte aan talentvolle muzikanten uit de regio. Dit wordt uitgebreid van één naar drie edities per kalenderjaar voor zowel bands, urban en elektronische muziek. Voor urban worden schrijverskampen (naar het voorbeeld van 'New Wave') georganiseerd. Voor de editie van elektronische muziek krijgen talentvolle producers de kans om in een geïsoleerde omgeving aan hun producties te werken onder leiding van een artistieke coach met daarnaast invloedrijke gasten die langskomen om hun kennis te delen.

- Nieuw Eletronische Waar (NEW) is een talentontwikkelingsprogramma voor producers van elektronische muziek uit Oost-Nederland van productiehuis De Nieuwe Oost, Burgerweeshuis & Doornroosje. Poppunt Overijssel wil ook de producers die de jaarlijkse NEW-selectie niet halen ontwikkelmogelijkheden bieden.

- Met een (online) platform wil Poppunt Overijssel inzetten op innovatie binnen de talentontwikkeling en onderzoeken hoe en waar vraag en aanbod tussen makers en organisatoren samen kunnen komen. Het Belgische Vi.be en het Duitse Gigmit.com zijn voorbeelden hiervoor.