nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Groep jonge dansers in het park Groep jonge dansers in het park
Participatie

Talent in de regio

Ontwikkelmogelijkheden voor jong talent

Deze regeling is gesloten en kan dus niet meer voor worden aangevraagd

Jonge talentvolle cultuurmakers in de regio’s vinden in hun nabije omgeving niet altijd de mogelijkheden om hun talent ten volle te kunnen ontwikkelen. Ben jij als culturele instelling voorgedragen door je provincie om bij te dragen aan het uitbreiden van deze mogelijkheden? Dan is de regeling Talent in de regio iets voor jou.

Wie kan aanvragen?

Je komt in aanmerking voor subsidie als culturele instelling zonder winstoogmerk, gevestigd buiten de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Je kan echter alleen subsidie aanvragen als je een adhesieverklaring hebt gekregen van je provincie. We werken als Fonds voor deze regeling nauw samen met de provincies. Zowel in de voorbereiding, monitoring en uitvoer ervan. Iedere provincie krijgt de mogelijkheid een project voor te dragen aan het Fonds. Voor iedere provincie is een vast budget gereserveerd. Per provincie wordt per ronde aan maximaal twee projecten subsidie toegekend. Eén van € 60.000 en een van €34.000. Provincies kunnen ook gezamenlijk projecten aandragen.

Waar kijkt het Fonds naar?

Het project moet gericht zijn op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden. Het project wordt samen met andere (culturele) partijen uitgevoerd en draagt bij aan de provinciale infrastructuur voor talentontwikkeling. We kijken ook naar de duurzame samenwerking met andere partijen binnen de provinciale infrastructuur voor talentontwikkeling.

Praktische voorwaarden

  • Het project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
  • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
  • Je project duurt maximaal 2 jaar.
  • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale projectkosten dekken.
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
  • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Vorige jaren

In 2018 ondersteunden we binnen de regeling Talent in de regio 9 projecten uit 12 provincies. In sommige projecten wordt door meerdere provincies samengewerkt.

Mei 2020 is besloten om de sluitingsdatum van deze regeling te verplaatsen naar 2 oktober 2020 zodat aanvragers in deze bijzondere periode genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen.