nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Groep jonge dansers in het park Groep jonge dansers in het park
Participatie

Talent in de regio

Ontwikkelmogelijkheden voor jong talent

Deze regeling is gesloten en kan dus niet meer voor worden aangevraagd

Jonge talentvolle cultuurmakers in de regio’s vinden in hun nabije omgeving niet altijd de mogelijkheden om hun talent ten volle te kunnen ontwikkelen. Ben jij als culturele instelling voorgedragen door je provincie om bij te dragen aan het uitbreiden van deze mogelijkheden? Dan is de regeling Talent in de regio iets voor jou.

Wie kan aanvragen?

Je komt in aanmerking voor subsidie als culturele instelling zonder winstoogmerk, gevestigd buiten de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht). Je kan echter alleen subsidie aanvragen als je een adhesieverklaring hebt gekregen van je provincie. We werken als Fonds voor deze regeling nauw samen met de provincies. Zowel in de voorbereiding, monitoring en uitvoer ervan. Iedere provincie krijgt de mogelijkheid een project voor te dragen aan het Fonds. Voor iedere provincie is een vast budget gereserveerd. Per provincie wordt per ronde aan maximaal twee projecten subsidie toegekend. Eén van € 60.000 en een van €34.000. Provincies kunnen ook gezamenlijk projecten aandragen.

Waar kijkt het Fonds naar?

Het project moet gericht zijn op talentontwikkeling en daaraan gekoppelde presentatiemogelijkheden. Het project wordt samen met andere (culturele) partijen uitgevoerd en draagt bij aan de provinciale infrastructuur voor talentontwikkeling. We kijken ook naar de duurzame samenwerking met andere partijen binnen de provinciale infrastructuur voor talentontwikkeling.

Praktische voorwaarden

 • Het project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag.
 • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is.
 • Je project duurt maximaal 2 jaar.
 • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale projectkosten dekken.
 • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn.
 • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen.

Vorige jaren

In 2018 ondersteunden we binnen de regeling Talent in de regio 9 projecten uit 12 provincies. In sommige projecten wordt door meerdere provincies samengewerkt.

Mei 2020 is besloten om de sluitingsdatum van deze regeling te verplaatsen naar 2 oktober 2020 zodat aanvragers in deze bijzondere periode genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen.

Heb je nog vragen?

Je kunt contact opnemen met één van de medewerkers van deze regeling.

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl

Stappen

1. Bekijk de verschillende subsidiemogelijkheden die het Fonds momenteel heeft.

Alle regelingen die momenteel open staan voor aanvragen vind je bij ‘Subsidie aanvragen’. Kom je er niet uit, of ben je nog in de oriënterende fase? Vul dan onze Subsidiewijzer in.

Website en juridische regeling
Deze pagina’s geven een goed beeld van onze regelingen. Snap je iets niet, heb je ergens een vraag over? Bel ons dan! We helpen je graag verder. Het helpt ons wel als je de website al bekeken hebt en weet bij welke regeling je misschien wil aanvragen.

We proberen je op de website zo compleet mogelijk te informeren. Maar let op: deze informatie is een samenvatting van de volledige subsidieregeling, zoals hij ook in de Staatscourant is verschenen. Dit is een juridisch document, en minder makkelijk leesbaar. Hierin staat precies beschreven waaraan je subsidie-aanvraag moet voldoen. Je vindt de subsidieregeling altijd aan de rechterkant op de subsidiepagina in het lijstje met de documenten.

 

Naar overzicht subsidies
2. Documenten bekijken

We plaatsen altijd een voorbeeld van het aanvraagformulier op onze website, net als een modelbegroting. Deze vind je ook bij het lijstje documenten op elke regelingpagina. Het is verstandig ze goed te bekijken, zodat je weet welke vragen je moet beantwoorden en welke informatie we graag van je ontvangen.

3. Maak op tijd een account aan

Subsidieaanvragen doe je via ons digitale aanvraagsysteem ‘Mijn Fonds’. Om in te loggen en aan te vragen heb je een account nodig. Hou er rekening mee dat het maximaal drie werkdagen kost voordat je account actief is. Het is dus handig om dit al te doen, voordat je echt je aanvraag gaat indienen.

Maak hier een account aan.
4. Log in en vraag aan

Je hebt rondgekeken naar de mogelijkheden, een keuze voor een bepaalde regeling gemaakt en gelezen wat de voorwaarden en criteria zijn. Tijd dus om een aanvraag te doen. Dit doe je in een aantal stappen:

 • Log in bij ‘Mijn Fonds’ met de account die je aangemaakt hebt.
 • Klik op de knop ‘Nieuwe aanvraag’.
 • Selecteer of je als organisatie, of als persoon aanvraagt en kies de juiste regeling uit het drop downmenu. Je komt nu in het aanvraagformulier.
 • Als je alles hebt ingevuld en alle bestanden hebt toegevoegd, dien je het formulier digitaal in.
 • Wij proberen je aanvraag zo snel mogelijk te behandelen. Je ontvangt binnen 13 weken van ons bericht.
Naar 'Mijn Fonds'
Advies nodig?
Advies nodig?

Wil je iemand spreken? Bijvoorbeeld over welke subsidieregeling er voor jouw project is? Onze adviseurs helpen je graag!

030 233 60 30
info@cultuurparticipatie.nl