Frontstage

De drie samenwerkende partijen Muziekschool Backstage, Poppodium De Peppel en popmuziekafdeling Kunstenhuis De Bilt-Zeist werken aan een poptalentontwikkelingsprogramma in de regio Oost-Utrecht. De wens is ontstaan om met elk van de samenwerkende partijen, vanuit ieders eigen invalshoek, het samen actief popmuziek maken te stimuleren, professionele ondersteuning aan te bieden en groei van de popmuziek-scene te verwezenlijken. Het doel van Frontstage is om een duurzame ketensamenwerking in de regio op gang te brengen. Naast kennisuitwisseling en netwerkvorming tussen de culturele organisaties wordt ingezet op een verdieping van het cultuuraanbod zodat talent zich kan ontplooien, afgestemd op de ambitie en potentie van het individu.

Het project Frontstage bestaat uit de volgende onderdelen:

- Talent-op-maat-traject: er wordt ingezet op directe koppeling aan muziekprofessionals uit de muziekindustrie die samen met de talenten gaan werken aan concrete leerdoelen en meetbare eindproducten. Hierbij kan het gaan om nieuwe composities, podiumpresentatie, publiciteitsmiddelen en/of opnames.

- Live Carousel: om speelplekken te creëren voor talenten. Vanuit het wervingstraject worden talenten gescout die vervolgens op tournee gaan langs de regionale podia. In ieder geval doen het Beauforthuis, De Peppel, Fluor en Fort 33 mee.

- Netwerk + Seminar meet-ups: evenementen om visievorming, kennisdeling en netwerkontwikkeling te stimuleren tussen diverse culturele partijen, met betrekking tot talentontwikkeling en de meerwaarde van co-creatie. Stakeholders zijn regionale culturele organisaties, beroepskrachten, landelijke onderwijsinstellingen en de muziekindustrie. Verder worden er workshops en seminars aangeboden voor een brede groep talenten.