Berenjacht

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland gaat van oktober 2018 tot en met januari 2020 samen met Kunstgebouw, Popunie en Stichting Educatieve Orkest Projecten op Berenjacht. Ze gaan in het landelijk gebied van Zuid-Holland op zoek naar jeugdig beginnend en toptalent. Deze kinderen en jongeren zullen kennismaken met de podiumkunsten en zich er daarna in verdiepen en specialiseren. Na een intensieve repetitieperiode werken zij mee aan de nieuwe familievoorstelling BEER. Twaalf Zuid-Hollandse schouwburgen programmeren de voorstelling en daarbij behorende randactiviteiten en werken actief mee aan het generen van zowel deelnemers als publiek.

BEER wordt gespeeld door drie oud-leerlingen van het Jeugdtheaterhuis ZH, die nu als professional aan het werk zijn. Zij worden in de vaste cast bijgestaan door 40 jongeren vanaf 14 jaar, die gekozen worden tijdens een auditie, opvolgend aan een brede publiciteitscampagne, informatiebijeenkomsten, orientatiecursus (kennismaken) en selectiecursus (verdiepen). Deze groep repeteert elk weekend vanaf de meivakantie en tot de speelperiode die start in het najaar van 2019. De jongeren krijgen na dit proces een vervolgtraject aangeboden binnen het Jeugdtheaterhuis of worden doorverwezen naar partners zoals Kunstbende in samenwerking met de Popunie.

Daarnaast is er aan de voorstelling een meespeelproject gekoppeld, waar per voorstelling 12 kinderen tussen de 10 en 12 jaar aan meedoen. Dit resulteert in een bereik van totaal 420 kinderen. De bij het project betrokken instellingen en theaters ontwikkelen gezamenlijk een publiciteitsplan om hiervoor deelnemers te werven, onder andere via muziek-, dans- en jeugdtheaterscholen, centra voor kunsten, scholen voor primair onderwijs en bezoekers van jeugdtheatervoorstellingen. De geselecteerde meespeelkinderen bezoeken de try-out en repeteren drie dagdelen onder leiding van docenten van het Jeugdtheaterhuis. Ze nemen deel aan een generale repetitie met de vaste cast, waarna hun optreden volgt.

De vier partners vormen met elkaar een stuurgroep die de voortgang en kwaliteit bij de uitvoering van het project bewaakt en verantwoordelijk is voor monitoring, evaluatie en verantwoording. Zij informeren en stimuleren betrokken doelgroepen aan het project deel te nemen. Daarmee moet een goede spreiding van de activiteiten in de provincie Zuid-Holland gerealiseerd worden. De grootste aandacht zal worden besteed aan die regio’s en gemeenten, waar het voorzieningen niveau op het gebied van cultuureducatie bescheiden van aard is.