Up North

Het project Up North richt zich op jong talent uit de urban- en popcultuur. Dit zijn makers die veelal een eigen autodidactische route kiezen binnen pop, theater of de urban kunsten, en hun startkwalificatie richting de beroepspraktijk, productiehuizen en subsidieregelingen nog moeten versterken. Het doel van het project is het vergroten van de interdisciplinaire ontwikkelingsmogelijkheden en experiment voor dit talent. Het project Up North is discipline-overschrijdend en aan bod komen muziek, dans, spoken word, vormgeving, fotografie, film, multimedia, mode en theater.

In het project worden negen kleinschalige producties gerealiseerd waarbij per productie drie organisaties samenwerken die zo kennis en ervaring in de productie delen. De talenten uit de regio dragen hier zelf de input voor aan door voorstellen te pitchen waaruit geselecteerd wordt. In de gekozen producties worden de deelnemers uitgedaagd om samen te werken met deelnemers uit andere kunstdisciplines. In samenwerking met presenterende organisaties worden aan de talenten presentatiemogelijkheden geboden

Er wordt een expertise-netwerk geboden door de samenwerking van verschillende culturele organisaties en productiehuizen in Friesland, Groningen en Drenthe. De kernen in de samenwerking zijn de productiehuizen Popfabryk (Leeuwarden), Urban House Groningen (Groningen) en Garage TDI (Assen), waarmee de disciplines popmuziek, urban culture en theater in huis zijn. Dit wordt aangevuld met expertise en netwerkcontacten vanuit Friesland Pop, POP Groningen, Kunst & Cultuur Drenthe en Keunstwurk. De samenwerking fungeert als interdisciplinair laboratorium waarin talent ontwikkeld kan worden.