Podium voor Talentontwikkeling

Het Podium voor talentontwikkeling, een initiatief van het Theaterschip uit Deventer dat zich richt op de ontwikkeling van jong talent, wil met regionale samenwerking een impuls geven aan talentontwikkeling van jonge mensen in Oost-Nederland. Het project richt zich primair op theater, dans en cross-overs. Het doel is het realiseren van een keten van talentontwikkeling, binnen de eigen (theater- en dans)discipline maar ook in dialoog met andere (podiumkunst)disciplines. Dit op basis van peer-to-peer kruisbestuiving.

Het project bevat drie onderdelen:

- Vanuit Dansnetwerk Oost – een netwerk waar het Theaterschip een centrale rol speelt en waar nu zes dansscholen uit Gelderland en Overijssel aan deelnemen – worden meerdere masterclasses en 3 cross-over producties voor talent georganiseerd. Het dansnetwerk dient ter bevordering en waarborging van de scholingskwaliteit van de dansscholen en de signalering van talenten. Deskundige partijen als Introdans en Solid Ground Movement worden betrokken voor extra kennis. Dit project start in zomer 2018 en duurt 24 maanden.

- Het Theaterschip organiseert samen met het Kameroperahuis Zwolle een muziektheaterproductie, waarvan de cast bestaat uit net afgestudeerde makers en jong amateur talent. Theatertalent kan zich ontwikkelingen onder professionele begeleiding en door middel van peer-to-peer kruisbestuiving met de deelnemende professionals.

- In voorjaar 2020 wordt de tweede editie van het tweejaarlijks en meerdaags talentenfestival – het Kunstbakenfestival – georganiseerd. Met theater- en dansproducties door jongeren, workshops, masterclasses, georganiseerde ontmoetingen en andere momenten voor kennisdeling en uitwisseling.