Nieuwe Helden Next Level

Nieuwe Helden is een community art project in Roermond dat in 2012 is ontstaan als samenwerking tussen ECI cultuurfabriek en welzijnsorganisatie Stichting Wel.kom. Roermondse jongeren van 12 tot en met 23 jaar worden ieder jaar uitgenodigd om een multimediale show te maken en uit te voeren in de ECI cultuurfabriek. Onder leiding van professionals en amateurs uit de urban scene werken de jongeren in groepsverband aan hun talenten. Als afsluiting van dit traject presenteren zij een show in een professionele zaal aan publiek. Nieuwe Helden staat voor talentontwikkeling en voor het verbinden van jongeren in Roermond. Het project werkt nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen in Roermond.

Nieuwe Helden pleit voor verdergaande mogelijkheden om in de regio nog meer te ontwikkelen. Nieuwe Helden Next Level wil de komende jaren meer jongeren bereiken en het project vakinhoudelijk verbeteren en verduurzamen. Dat doen ze door te professionaliseren op inhoudelijk, organisatorisch en financieel vlak, zodat Nieuwe Helden in 2020 dé springplank is voor dans- en muziektalent in Midden-Limburg.

In Nieuwe Helden Level 1 ligt de nadruk op het ontwikkelen van persoonlijk talent in samenwerking met anderen, met als creatieve component het ontwikkelen van een voorstelling. In Nieuwe Helden Level 2 ligt de nadruk op talentontwikkeling op artistiek en creatief gebied, op amateur en mogelijk (semi-)professioneel niveau (na selectie door een professionele jury). In beide levels geldt dat zoveel mogelijk disciplines worden gezocht: verschillende dansvormen, taalexpressie, lichamelijke expressies, theater, drama, vormgeving (maken video, foto’s, decor) en communicatie (website, social media). Deelnemers worden gestimuleerd het experiment op te zoeken.