nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

ROZET KOMMA! - MEEMAAKPODIUM

Om inclusiviteit te bevorderen en de diversiteit binnen Arnhem zichtbaar te maken, wil Rozet als MeeMaakPodium de onderbelichte kanten van de stad belichten. Onzichtbare of ongehoorde groepen en individuen (niet-professionele makers) krijgen een podium in één van de bibliotheeklocaties. Daar vertolken zij de staat van de stad in de vorm van een expositie, lezing, debat, muziek, beeld, tekst of een andere uiting. De organisatie stimuleert, faciliteert, werkt samen en begeleidt waar nodig bij de uitvoering of totstandkoming ervan. Initiators blijven eigenaar van hun project. Deze thematiek sluit aan bij het nog lopende interne inclusiviteitsonderzoek binnen Rozet, en vindt weerklank in het beleidsprogramma ‘Iedereen doet ertoe’ (2018 - 2022) van de gemeente Arnhem.

Een aantal doelstellingen van het MeeMaakPodium Komma! zijn: vanuit de stad gestuurde programmering, frisse en originele uitingen en invalshoeken realiseren; partners uitnodigen die zich bezighouden met thema’s rond diversiteit en ‘het ongehoorde verhaal’, om mee te denken, hun achterban te activeren en naar verbindingen (community-vorming) te zoeken; inwoners van de stad die behoefte hebben aan (meer) ontmoeting, samenwerking, ontdekken en/of persoonlijke ontwikkeling een laagdrempelig, maar professioneel podium en netwerk bieden; met hen samenwerken en begeleiden waar nodig. Opdat uiteindelijk de bibliotheeklocaties ook echt de ‘huiskamers van de stad' worden.

Na een onderzoeksfase komt er een kernteam met een projectleider die het meemaakpodium aanjaagt en de verbindingen legt. Het kernteam wordt getraind om het ongehoorde verhaal van inwoners op te halen. Daarnaast organiseert Rozet een open call of podium waar inwoners hun ideeën kunnen inbrengen. Tot slot neemt het kernteam collega’s mee in het project om de werkwijze in te bedden in de organisatie.