Kwartaal Verhaal

Bibliotheek Deventer transformeert zichzelf tot een marktplaats waar Deventenaren en lokale organisaties inhoud kunnen halen en brengen, en zelf kunnen programmeren in en met de bibliotheek. Hierbij blijft de bibliotheek een plek voor de uitwisseling van kennis en boeken, maar is ze ook een plek voor ontmoeting en inspiratie voor inwoners en organisaties. Als MeeMaakPodium wil de bibliotheek anders werken en leren tegelijk, en samen met partners en gebruikers toewerken naar een levendige marktplaats. De werkwijze moet uiteindelijk structureel worden.

Centrale doelstelling is thematisch programmeren, in samenspraak en samenwerking met inwoners en (partner)organisaties. Ook de gerealiseerde nieuwbouw van de centrale vestiging nodigt uit tot co-creatie. Elke medewerker is voorbereid op de ontmoeting met de Deventenaar via een training hostmanship. In de bibliotheek zijn boekenkasten, studieplekken en horeca aanwezig. Daartussenin zijn 4 pleinen, elk met een eigen karakter, waar Deventenaren zelf grote of kleine activiteiten kunnen organiseren.

Concreet wil de bibliotheek in dit plan experimenteren met twee doelgroepen, namelijk jongeren en Turkse Nederlanders. Voor de eerste groep is al een kerngroep samengesteld van jongeren die onder een eigen merk wensen en behoeften ophalen en activiteiten ontwikkelen en uitvoeren. Voor de tweede groep zijn contacten gelegd die verder uitgediept moeten worden om tot een strategie te komen. Voor deze nieuwe werkwijze worden programmacuratoren aangesteld die de communities ondersteunen om zelf aan de slag te gaan, en die een verbindende rol hebben tussen de bibliotheek en externe relaties. Verder krijgen medewerkers een opleiding (Bootcamp Nina Simon en community librarian) en komt er een toolkit om de nieuwe werkwijze overdraagbaar te maken en toe te passen bij andere doelgroepen in de stad.