De rollen gedeeld.

Het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede (WME) wil 'huiskamer van de stad en omveld' worden. Inwoners van Enschede kunnen meedenken over de programmering, ideeën aandragen, ze vormgeven en helpen de zaal vol te krijgen voor het resultaat. Partners worden deelgenoot en tot op zekere hoogte medeverantwoordelijk, op het gebied van organisatie en publieksbereik. Het Wilminktheater heeft al eerder activiteiten ontplooid waarbij amateurs een actieve rol kregen voor en achter de schermen. Nu gaat het theater nog meer programmeren mét de verschillende doelgroepen. Die worden benaderd via 'Stadsprogrammering', waarbinnen activiteiten variëren van workshops tot producties en voorstellingen. De gemene deler is dat ze opgesteld zijn in samenspraak met de inwoners uit de stad. Het theater richt zich op de variatie van inwoners, maar weet een aantal subdoelgroepen nog niet goed te bereiken: ouderen, de zorgsector, scholen, mensen met een immigratieachtergrond.

Om een diverser publiek te krijgen, mogen de verschillende doelgroepen zelf activiteiten organiseren die hun eigen achterban aanspreken. De stadsprogrammeur en andere functionarissen van het Wilminktheater begeleiden hen waar nodig (PR & communicatie, techniek, begrotingen).

Het Muziekkwartier (waar het Wilminktheater onderdeel van uitmaakt) wordt binnen dit plan verbouwd tot huiskamer van de stad. Het gebouw zal overdag open en bereikbaar zijn voor iedereen. Met de komst van de bibliotheek naar dit gebouw en de verbouwing kunnen er meer activiteiten op laagdrempelige wijze worden georganiseerd in de gezamenlijke daghoreca en in samenwerking met de verschillende partners in het Muziekkwartier.