Meemaakpodium Schalkrijk, onschatbare waarde van ontmoeting

Sinds 2016 vormt de Bibliotheek Zuid-Kennemerland zich om van een boek-georiënteerde organisatie tot een mensgerichte organisatie. De Bibliotheek zoekt naar nieuwe vormen om de connectie met mensen beter te kunnen maken. Daarbij horen betere toegankelijkheid en inclusiviteit.

 

 

Een belangrijke volgende stap is bouwen aan het contact met mensen in de omgeving. Dat moet breed in de organisatie worden gevoeld en uitgedragen. De Bibliotheek Zuid-Kennemerland wil gemeenschappen in het middelpunt van de Bibliotheek zetten en een beweging creëren die meer en meer mensen verbindt. De organisatie gaat dit proces in twee jaar tijd ontwikkelen en uitbouwen, maar begint op één plek: de Bibliotheek in Haarlem Schalkwijk.

Onder de noemer ‘Schalkrijk’ wil de Bibliotheek Schalkwijkers met elkaar verbinden. Daartoe gaat de organisatie ontmoetingen faciliteren tussen verschillende groepen en partners in het culturele en sociale domein in de wijk, en mensen stimuleren om samen kennis en waarde te creëren. In de Bibliotheek Schalkwijk komt een open podium van de wijk, met een leeromgeving in de vorm van een Meemaak Studio en een huiskamer. Een plek waar mensen, geïnspireerd door culturele en maatschappelijke thema’s, samen creëren, ontwikkelen en maken.

Hiertoe initieert de Bibliotheek Zuid-Kennemerland samen met sociale partner Ground8 een traject voor community-vorming. In de Meemaak Studio worden methodes toegepasr als 'design thinking', om samen met inwoners oplossingen te vinden voor vragen, wensen en behoeften vanuit de betrokken gemeenschappen. Een collectief van ‘facilitators’ ondersteunt deze groepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen wijkbewoners, lokale ondernemers, mensen van welzijnsorganisaties, creatieven/kunstenaars en/of bibliotheekmedewerkers nodig blijken. De Studio biedt deelnemers inspiratie, netwerk, kennis en actie, zodat zij hun eigen creatieve potentieel ontdekken en zelfstandig ontwerptrajecten en productieprocessen leren uitvoeren. Einddoel is een podium waar communityleden zelf de regie voeren.