nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

Windkracht

VSO-school De Windroos en Kunstencentrum Scala verbeteren en verduurzamen gezamenlijk het cultuuronderwijs op de school. De drie doelen zijn de ontwikkeling van een multidisciplinaire leerlijn cultuureducatie, de versterking van de deskundigheid van de docenten en vooral het bevorderen van de talentontwikkeling van de leerlingen.

Het project heeft een looptijd van drie jaar en start met een quickscan om een beeld te krijgen van de huidige situatie van het cultuuronderwijs op de school. Vervolgens gaan de partners aan de slag met een visietraining en het herijken van de schoolvisie op cultuureducatie. De eerste twee jaar staan in het teken van deskundigheidstraining en coaching on the job. In het derde jaar staat talentontwikkeling van de leerlingen centraal. De projectpartners verzorgen tijdens dit jaar twee keer thematische workshoprondes in de disciplines muziek, beeldend en drama. De thema’s zijn dezelfde als die in de leerlijn worden ontwikkeld. De workshops sluiten af met een presentatie. Het streven is de laatste presentatie in Theater De Tamboer te laten plaatsvinden. Dan presenteert de school ook haar definitieve leerlijn.