nl en

info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

VMBO on Stage 2.0 Onderwijsgroep Tilburg

Met het project VMBO on Stage 2.0 gaat 2College Jozefmavo verder met de opgedane ervaringen uit VMBO on Stage. Ook nu weer werkt de school samen met Factorium en CiST. Nieuw zijn de verbinding van cultuuronderwijs met nieuwe media en techniek en de aansluiting van cultuureducatie op de loopbaanontwikkeling van leerlingen (LOB) en de beroepsprofielen in het VMBO.

Het programma van leerjaar 1 uit het deelproject Muziektheater wordt aangevuld met het stimuleren van het creërend vermogen. Het presenteren van de leerling staat daarbij centraal. Voor leerjaar 2 ontwerpt de school een nieuw programma met creativiteitsontwikkeling als uitgangspunt. Leerlingen leren muziek te ontwerpen en zichzelf via film virtueel te presenteren. Hierbij ligt de focus op dance en hiphop. Ook wil de school leerlingen een echte podiumervaring geven. Aan het einde van de leerjaren 1 en 2 krijgen gemotiveerde leerlingen nog acht contacturen voor extra talentontwikkeling.

De directie van 2College Jozefmavo is eindverantwoordelijk, bureau CiST begeleidt de uitvoering van het project. Factorium zorgt voor de externe docenten en daarmee ook voor de ontwikkeling, uitvoering en kennisoverdracht rond dans en nieuwe media. Verder wordt ook samengewerkt met Fontys Hogeschool voor de kunsten en Poppodium 013.