VMBO on stage 2.0 Ons Middelbaar Onderwijs

Campus 013 gaat met VMBO on Stage 2.0 haar cultuureducatie binnen het huidige curriculum uitbreiden. Het project is een vervolg op het eerdere VMBO on Stage-project. Dat was gericht op verbetering van cultuureducatie en werd uitgevoerd in samenwerking met Factorium. Campus 013 streeft met dit nieuwe project naar de structurele toepassing van nieuwe media en techniek binnen bestaande kunstvakken.

Voor de leerjaren in de onderbouw ontwikkelt de school de kunstvakken verder door nieuwe media structureel te verbinden met de bestaande thema’s. Campus 013 laat hiermee het incidentele karakter van workshops en talentlessen los. Leerlingen werken in het eerste jaar al structureel aan competenties die nodig zijn voor bijvoorbeeld het eindexamen D&P. Campus 013 zet hiermee in op een doorlopende leerlijn naar de bovenbouw. Daarvoor gaat de school het keuzevak CKV in leerjaar 3 opnieuw vormgeven. De focus ligt nog wel op podiumkunsten en nieuwe media, maar de lessen worden meer belevend dan beschouwend van opzet. Zo hebben leerlingen het afgelopen jaar al kunnen deelnemen aan dj- en vj workshops. Ook worden in de bovenbouw culturele activiteiten gekoppeld aan loopbaanontwikkeling, bijvoorbeeld via het maken van animaties en via graphic design.