Verbinden om te groeien

Het Munnikenheidecollege is begonnen met De Cultuur Loper. Met deze methodiek verankeren de kunstvakdocenten het cultuuronderwijs in het curriculum en werken ze aan vakoverstijgende projecten. De school werkt samen met cultureel centrum Nieuwe Nobelaer aan een workshopprogramma voor leerjaar 1. In het project ontwikkelen de partijen samen een doorgaande leerlijn. Het doel is leerlingen stap voor stap kennis te laten maken met de wereld van kunst en cultuur, zodat ze hun mogelijkheden en talenten leren kennen en ontwikkelen.

Het programma in leerjaar 1 krijgt een kwaliteitsimpuls, onder meer door aandacht te geven aan reflectie. In leerjaar 2 gaan de leerlingen naar een schoolvoorstelling waarover ze een verslag maken. Voor het derde leerjaar ontwikkelen de partners cultuurdagen die over alle aspecten van theater gaan. De leerlingen tonen de opgedane kennis en ervaring op de talentenavond. In het laatste leerjaar kunnen leerlingen meewerken aan projecten en/of producties van de Nieuwe Nobelaer. Het cultureel centrum fungeert daarbij als leerbedrijf.

Na de uitvoering van elk onderdeel volgt een evaluatie. Bovendien organiseert de school voor alle collega’s een studiemiddag over kunst en cultuur. Dit is tegelijkertijd het startpunt voor vakoverstijgende projecten.