Projectplan Cultuurparticipatie

De Praktijkschool De Rijzert start in samenwerking met Bureau Babel het driejarig project Cultuuroriëntatie. Leerlingen maken binnen het lesrooster kennis met verschillende kunstvormen. Het project laat leerlingen ervaringen opdoen waarmee ze hun leef en belevingswereld uitbreiden en emoties leren uiten. Het project richt zich op de leerjaren 1 tot en met 5, de leerlingen hebben de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar.

Gekozen is voor de disciplines dans, drama, muziek, technologie, erfgoed en beeldend. Met het project doen leerlingen achtergrondkennis op om beter te kijken of te luisteren naar beeldende kunst, muziek, theater , dans of filmvoorstellingen. Ze leren als toeschouwer en als deelnemer verslag te doen van kunstzinnige activiteiten. Ze oriënteren zich op het sociaal culturele aanbod in hun omgeving en leren daaruit bewust te kiezen. Bovenal nemen ze actief deel aan culturele activiteiten.

De leerlingen tonen hun leerresultaten door hun prestaties en uitdagingen op te nemen in hun portfolio. Ook geven ze een eindpresentatie tijdens een voorstelling of een tentoonstelling.