Muziek Maken

Het Waterland is een school voor praktijkonderwijs en zet samen met BplusC en Technolab een lesprogramma op. Bij dit tweejarige project ontwikkelen de leerlingen in jaar 1 en 2 affiniteit met muziek door de technische kant van het maken van een instrument onder de knie te krijgen. Verder leren leerlingen materialen kennen en met gereedschap werken. Tot slot worden de muzikale vaardigheden gestimuleerd doordat leerlingen het instrument leren bespelen en een optreden geven.

De school initieert een vijfdelige lessenserie die gericht is op de ontwikkeling van muzikale en technische vaardigheden en op persoonlijke expressie. De leerlingen geven een muziekuitvoering voor ouderen in een verzorgingstehuis. In het eerste projectjaar doen tien klassen mee (150 leerlingen), in het tweede jaar acht (120 leerlingen).

Aan het einde van het project krijgen leerlingen de mogelijkheid om bij BplusC een proefles te volgen op een instrument naar keuze. Daarnaast kunnen ze hun technische en creatieve vaardigheden verder ontwikkelen in de Maakplaats 071. Het Waterland wil de lessenreeks inbedden in het huidige curriculum, waarbij de school op den duur ook nog een aansluiting maakt met de bovenbouw.