info@cultuurparticipatie.nl
030 - 233 60 30

MOVE T

MOVE T is een samenwerking tussen Talentenstad Praktijkonderwijs en Stichting Kunsteducatie Nederland. Het project beslaat twee schooljaren. De leerlingen volgen in het eerste jaar om de twee weken een workshop over de ontwikkeling van film en video. In de week na de workshop gaan ze aan de slag met de uitwerking van de workshop. In het tweede jaar worden de leerlingen tijdens de lessen begeleid bij het maken van video en filmproducten. Kunsteducatie Nederland verzorgt de workshops en lessen.

Binnen het project maken de leerlingen kennis met de kunstdisciplines die met film en video verband houden. Daarnaast betrekt de school andere vakken erbij, bijvoorbeeld Nederlands, waar de leerlingen één lesuur per week werken aan een script. De film is van begin tot eind in handen van de leerlingen zelf. Ze gaan aan de slag met computers, smartphones, iPads, iPhones en tablets. Uiteindelijk vertonen ze hun resultaten tijdens de première in schouwburg Odeon of poppodium Hedon.

Het projectdoel is film en video vast op te nemen in het lesprogramma op school. Daarom heeft het bestuur ook na de twee projectjaren budget gereserveerd voor video en filmeducatie.