Moment voor talent

Onder de noemer Moment voor Talent ontwikkelt de Hartenlustmavo lessen kunst en cultuur voor het TalentOntwikkelProject (TOP). Naast de ontwikkeling van de leerlingen streeft het project naar verbetering van de samenwerking met cultuurpartners en vergroting van de deskundigheid van de docenten.

TOP is een keuzeprogramma voor talentontwikkeling, waarin de leerlingen kiezen tussen sport, Cambridge Engels en kunst & cultuur. De TOP-lessen omvatten in jaar 1 en 2 wekelijks twee blokuren. Het eerste jaar begint met workshops van cultuurpartners in verschillende disciplines. Daarna leren de leerlingen het thema Dromen kunstzinnig te vertalen. Uiteindelijk werken ze toe naar een presentatie onder leiding van een regisseur. In het tweede jaar ligt de nadruk op film. De leerlingen leren de basistechnieken om vervolgens zelf een documentaire of docudrama te gaan maken. Daarnaast maken de leerlingen kennis met rap en hiphop en verdiepen ze zich in mime.

De school ontwikkelt de lessen samen met een aantal culturele instellingen (Schoolstudio, Grafisch Atelier en Halt6) en onder begeleiding van expertisecentrum Hart. Met de verschillende partijen werkt de school ook aan de het vegrroten van de deskundigheid van de vakdocenten. De bedoeling is dat de docenten na drie jaar het programma grotendeels zelf kunnen voortzetten.