Lessen Nieuwe Media op VSO De Heldring

VSO de Heldring biedt speciaal onderwijs aan kinderen van 12 tot 20 jaar met een beperking. Er is veel aandacht voor de culturele ontwikkeling van de leerlingen, met wekelijks lessen in muziek, theater, keramiek en beeldende vorming. De school zet samen met De Schoolstudio een volgende stap in het lesaanbod nieuwe media. Het doel is dat de leerlingen zich verder ontwikkelen op het gebied van audiovisueel en media, zodat ze aan het einde van hun schooltijd samen zelfstandig een kleine mediaproductie kunnen maken. De school wil na drie jaar het vernieuwde aanbod zelf uit kunnen voeren en ook verder ontwikkelen. De Schoolstudio wil de expertise in werken in het speciaal onderwijs vergroten.

Het project bouwt voort op een eerder project dat beide partijen samen hebben uitgevoerd. Nu verdiepen ze zit inhoudelijk. De leerlingen leren zichzelf te uiten via mediakunst, hun werk te presenteren en te reflecteren op het eigen werk en dat van anderen. De docent van De Schoolstudio en de leerkrachten van de school geven wekelijks samen les. De leerkrachten gaan in de loop der jaren steeds meer zelf doen. De partners hebben afgesproken het project jaarlijks te evalueren en de opgedane kennis te delen.