IDEE 'Z0

VSO De Stormvogel en de locaties Stede Broec en Hoorn van Praktijkschool Westfriesland gaan cultuureducatie in hun curriculum verankeren. De scholen willen vooral op het gebied van expressie meer bieden aan hun speciale groep leerlingen. Daartoe gaan ze een intensief samenwerken met culturele instelling De Blauwe Schuit.

Tijdens de projectjaren geven kunstenaars en vakdocenten van De Blauwe Schuit samen met de docenten van de scholen in vier blokken van zes weken twee uur les per week. De leerlingen leggen hun resultaten vast in een portfolio. Om een geschikt programma samen te samenstellen en goed uit te voeren is er een voorbereidingsperiode. Daarin worden de medewerkers van De Blauwe Schuit ingewerkt in het begeleiden van de doelgroep en worden de leerkrachten ingewijd in het kunstonderwijs. Samen bepalen de scholen welke eindproducten haalbaar en van toegevoegde waarde zijn voor de leerlingen.

Tijdens de uitvoering van het project worden de leerkrachten dermate gecoacht, dat ze een deel van de lessen na de projectperiode zelfstandig geven. Daarnaast wil het bestuur na het project geld vrij maken om de inzet

van De Blauwe Schuit te blijven bekostigen.