Dicht op de Kunst en Kunstenaar

HHet Gerrit Rietveld College (GRC) zet schoolbreed in op het profiel Kunst en Cultuur. Met het project de school haar vmbo-leerlingen ‘dicht op de kunst en de kunstenaar’, omdat ze dit zien als een belangrijk onderdeel van burgerschapsvorming. Ook wil zij eraan bijdragen dat haar leerlingen hun talenten kunnen ontwikkelen en wil zij hen de mogelijkheid geven om door te stromen naar een beroep in de kunst- en cultuursector. Het GRC gaat de doorlopende leerlijn Kunst en Cultuur verdiepen, door samen met haar kunst- en cultuurpartners Studio Steltman, DOX / Theater Utrecht, TivoliVredenburg en Filmtheater ’t Hoogt lessituaties op locaties te geven en door projecten en workshops te maken. Daarnaast past de school het kunstexamen voor de vierde klas aan, zodat het beter aansluit bij het kunstonderwijs in de eerste drie jaar.

Het docententeam van het GRC stelt ieder jaar het thema van de lesprogramma’s vast. Op basis van dit thema stellen zij, samen met de vier partners, per jaar een jaarprogramma samen. In dit jaarprogramma komen verschillende kunstdisciplines aan bod. Het project wordt uitgevoerd in zowel het reguliere lesrooster als in de vrije keuze modules, de zogenaamde Rietvelduren, tijdens welke talentontwikkeling en burgerschapsvorming centraal staan.