De Filmers Pro op Kolom Praktijkcollege Noord

Kolom Praktijkcollege Noord zet samen met De Frisse Blik een leerlijn filmeducatie op voor het praktijkonderwijs. Het Praktijkcollege ziet film als hét medium van de leerlingen. Daarnaast verwacht de school dat het medium aansluit bij het praktijkonderwijs, omdat het gericht is op zelf maken. Ook kan het van pas komen bij presentaties, vaak een lastig onderdeel voor de leerlingen.

De Frisse Blik heeft met Cultuurreporters! al veel ervaring opgedaan met leerlijnen film in het vmbo. In dit project wordt hun aanpak toegepast op het praktijkonderwijs. De structuur van de leerlijn ligt al vast, de invulling van de lessen gebeurt gezamenlijk. Belangrijk is dat de leerlingen zoveel mogelijk leren door te doen. De thema's waarmee de leerlingen aan de slag gaan, zijn: de klas, de wereld, de stage, de kunst en zichzelf. Ze werken in ieder geval aan leren kijken, camera en montagetechniek en interview en presentatietechniek.

Om het project in school te kunnen voortzetten, leidt De Frisse Blik twee docenten op tot filmdocent. Zij ontwikkelen de lessen samen met de docenten van De Frisse Blik en geven ze ook samen. Aan het einde van het project volgt een evaluatie van de hele leerlijn.