CULTUUREDUCATIE HELDER EN BREED op naar een heldere visie en breed gedragen!

Samen met de afdeling VSO De Glind gaat de Donnerschool cultuureducatie inhoudelijk en praktisch verstevigen. De school heeft een visie op cultuureducatie, maar in de praktijk blijft de uitwerking achter. Het streven is om samen met externe professionals te werken aan een cultuurbeleid dat past bij de visie van de school, dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van de leerlingen en dat inhoudelijk en organisatorisch is ingebed in het onderwijs van de school.

Het project richt zich op alle leerlingen van het VSO in leerjaar 1 t/m 3, cluster 4. Tijdens twee schooljaren begeleiden coaches het team en de individuele docenten. Het project start met een bijeenkomst voor het hele team. Daarna volgen werksessies en coachingsgesprekken, komt een kunstenaar in de klas en bezoeken de leerlingen een museum. De school integreert cultuureducatie binnen alle lessen en verbindt haar specifiek met metaal- en houtbewerking. Het team geeft, naast de disciplines muziek en beeldend, ook cultureel erfgoed een vaste plek in het onderwijs. De doelen en de resultaten legt de school vast in een Witboek Cultuur.