Back Home

Het project Back Home richt zich op jongeren in een jeugdzorgPlus instelling of in een justitiële jeugdinrichting. Het doel ervan is het creatief vermogen en de culturele ontwikkeling van de jongeren te vergroten en hun mogelijkheden te verruimen om als actieve burger te participeren in de samenleving. Jeugddetentie Lelystad Intermetzo werkt daartoe samen met Click F1 en Eduvier onderwijsgroep.

Het project richt zich op vier punten: cultuureducatie onderdeel laten uitmaken van onderwijs in de gesloten instelling, het bevorderen van het creatief vermogen, het bevorderen van digitale geletterdheid en het geven van samenwerkingshandvatten aan jongeren en leerkrachten.

Back Home is een modulair opgebouwd on en offline cultuureducatieprogramma. De partners bouwen een creatief lab waarin ze de buitenwereld naar binnen halen. Het lab is een fysieke plek waar jongeren met media , audio en videoprogramma’s kunnen werken. Ze maken er verhalen, beeld en geluidsproducties en leren er programmeren. Op het digitale platform MediaWise worden in een beveiligde omgeving websites, tutorials en beeldmateriaal ontsloten. Daarnaast geven coaches van verschillende kunstdisciplines workshops, voorstellingen en storytelling. Ten slotte ontwikkelen de partners in het creatief lab drie kunsteducatiemodules met twee lessenreeksen (in totaal achttien lessen) over kunstzinnige oriëntatie en burgerschap.