ART-ID

Het CITAVERDE College Roermond werkt in het project ART-ID samen met ECI Cultuurfabriek aan een doorlopende leerlijn cultuureducatie voor de onderbouw van het vmbo. Met hun aandacht voor cultuureducatie sluit de school aan op het beroepsgerichte programma Dienstverlening & Producten, wat alle leerlingen volgen. In het krijgen de leerlingen in het eerste jaar een brede kennismaking met verschillende disciplines en technieken. In het tweede leerjaar wordt het project gekoppeld aan loopbaanoriëntatie, waarbij de leerlingen verschillende kunstdisciplines gebruiken om hun kwaliteiten te ontdekken en te presenteren. In het derde leerjaar kiezen de leerlingen voor een bepaalde techniek of discipline en krijgen ze een rol in het begeleiden van de tweedejaars.

Om het project te verduurzamen worden er teamtrainingen gehouden voor zowel de docenten van CITAVERDE als voor de ECI-coaches.