DE FRANSCHE SCHOOL: Becoming a MeeMaakPodium!

Theater De Fransche School is het Stadstheater van Culemborg. Het uitgangspunt van de programmering van het theater is het gezamenlijk belang en enthousiasme om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De afgelopen vier jaar heeft het theater initiatieven ontwikkeld om de functie van podium van de stad invulling te geven. Het werkt hierin samen met lokale partners, inwoners en stakeholders. Door deze nieuwe activiteiten heeft het theater een diverser publiek in leeftijd, migratieachtergrond en woonwijk kunnen bereiken.

In de komende jaren wil het theater zich verder als MeeMaakPodium ontwikkelen. Het wil de Culemborgse en maatschappelijke thema's tot uiting laten komen in artistieke, culturele en maatschappelijke programmering. Ook wil het een verbindende rol spelen tussen de vele lokale, bestaande netwerken. Een speciaal hiertoe aangestelde medewerker gaat de transitie van theater naar podium van de stad ondersteunen en de functie en werkwijze vastleggen, zodat de organisatie er na 2021 zelf mee verder kan.