Comm'on!

Gigant is een fusie van het centrum voor de kunsten en het poppodium/filmhuis van Apeldoorn. De organisatie wortelt in zowel de professionele kunsten, de amateurkunsten en het sociaal-maatschappelijk domein.

Tot nu toe richtte Gigant zich met name op talentontwikkelingsprogramma's in samenwerking met specifieke doelgroepen, en themaprogramma’s rond zorg en welzijn, met dans, film, en een debatserie. Met het project Comm'on! combineert Gigant haar kennis over programma's en programmeren met een breed maatschappelijk netwerk. Binnen Comm'on zal het team van programmeurs voortborduren op de opgedane ervaring, nu met specialisten per doelgroep.

Jaarlijks wil Gigant 50 bewoners uit Apeldoorn betrekken bij het ontwikkelen van programmering via 'programmatafels'. Om dit gesprek zo goed mogelijk met de diverse tafelgenoten te kunnen voeren, biedt de organisatie scholing in gesprekstechniek. Comm'on zal uit 10 tot 12 producties per jaar bestaan, elk met een ontwikkelperiode van 6 maanden. Deze vrije programmeerruimte is vraaggericht.

Bij de verschillende programmatafels schuiven tafelvrienden aan: initiatiefnemers uit de gemeenschap. Vertegenwoordigers van Gigant zijn tafelhoofd - elk gekoppeld aan een doelgroep - en begeleiden de gesprekken om de ideeën en wensen van de tafelvrienden duidelijk te krijgen. In eerste instantie kiest Gigant hierbij voor 5 thema's. In een diner-pensant schuift vervolgens ook het productieteam aan.