De bblthk: podium van/voor de stad?

Openbare Bibliotheek Wageningen wil graag haar doelgroepen verbreden en met nieuwe doelgroepen programmering in de bibliotheek tot stand brengen.

Sinds 2004 heeft de bibliotheek een podium in haar pand en hier worden ontmoetingen, debatten, lezingen, films en culturele uitingen voor jong en oud georganiseerd. Tot nu toe is binnen het activiteitenaanbod van de organisatie 40-50 procent ontwikkeld in samenwerking, doordat de organisatie het podium heeft opengesteld voor anderen. Daarbij is de bibliotheek met name faciliterend en komen groepen zelf met initiatieven voor op het podium. Dit percentage wil de bibliotheek verhogen naar 80-90 procent, door in co-creatie nieuwe programmaonderdelen te ontwikkelen met verschillende groepen uit de samenleving. Hierdoor hoopt de bibliotheek van haar organisatie een podium van en voor de inwoners van Wageningen te maken. De methode die de organisatie hiervoor wil inzetten is OF+BY=FOR ALL, van Nina Simon, gericht op het worden van een gemeenschap.