We Curate: Framer Framed als MeeMaakPodium

Framer Framed is een platform voor kunst en cultuur met een eigen expositieruimte in Amsterdam-Oost, waar jaarlijks vijf tentoonstellingen worden uitgezet. De organisatie heeft bijzondere aandacht voor community, informeel leren en educatieprogramma's.

Framer Framed richt zich graag op doelgroepen die niet automatisch in een tentoonstellingsruimte komen of bekend zijn met beeldende kunst. Uit onderzoek bleek dat er weinig culturele activiteiten voor jongvolwassenen waren in de Amsterdamse Molenwijk. Hieruit volgde de Werkplaats Molenwijk, een community space met aandacht voor kunst, educatie en talentontwikkeling bij Framer Framed in huis. Framer Framed gaat nu de zogenaamde 'white cube', een buurtaanpak, verder brengen. Daarbij staat de term 'superdiversiteit' centraal. De organisatie wil een inclusiever podium worden en het collectief cureren en democratisch en inclusief werken uitbreiden.

Doelstellingen zijn: een toegankelijker instelling; meer zeggenschap en zichtbaarheid van groepen in de samenwerking; uitbreiding van de mogelijkheden tot talentontwikkeling voor jonge mensen; en betere verankering van de participatie-methoden in de organisatie.

Framer Framed maakt deel uit van het samenwerkingsverband 'Cultuurhuisnetwerk van Stadsdeel Oost' in Amsterdam. De organisatie is opgenomen in de Basis Infrastructuur voor presentatie-instellingen. Het project We Curated valt daarbuiten.