Stad AanZet

Stadsbibliotheek AanZet Dordrecht wil een ontmoetingsplek (Stad AanZet) worden waar iedereen welkom is om kennis en verhalen te delen, maar ook een podium voor evenementen, en een proeftuin om samen op zoek te gaan naar activiteiten die passen bij de bibliotheek van de toekomst. De organisatie wil zich richten op inwoners van Dordrecht die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, met name laaggeletterden, nieuwkomers, minder-redzame jongvolwassenen, jeugd van 6 tot 12 jaar, en minder-digitaalvaardige volwassenen en senioren.

De bibliotheek gaat de bestaande programmering en activiteiten doorontwikkelen van de Blauwe Kamer, een multifunctionele ruimte die wordt gebruikt als podium, proeftuin en verblijfsplek. Daarnaast is er een aantal vrij-programmeerbare ruimtes bijgekomen die voor iedereen toegankelijk zijn, zoals een Ontwikkelplein, Jongerenvloer en Werk-/Studieplekken.

De omgeving krijgt een rol in de ontwikkeling en uitvoering van de programmering. Eerst implementeert een projectteam de hiervoor gebruikte methode, ‘design thinking’, gevolgd door de rest van de organisatie. Daarna wordt de methode toegepast om samen met partners en de doelgroepen te komen tot een eigen programmering door en voor de diverse doelgroepen.