Theater Zuidplein via Zone-Z: de huiskamer van Rotterdam-Zuid

Theater Zuidplein richt zich op nieuw publiek. Het initieert, produceert en presenteert aanbod over de samenleving van nu in samenwerking met dat nieuwe publiek. Het theater werkt daarbij vraaggericht en maakt ruimte voor iedereen en elk talent, omdat het ervan overtuigd is dat theater diepgeworteld moet zijn in de samenleving.

Met het project Zone-Z wil Theater Zuidplein een plek creëren waar de hele dag door ruimte is voor ontmoeting en waar kruisbestuivingen kunnen ontstaan. Binnen Zone-Z moeten sociaal-maatschappelijk doel en artistieke interactie hand in hand gaan. De organisatie wil met Zone-Z haar rol als MeeMaakPodium laagdrempelig verder uitwerken en zo de huiskamer van Rotterdam-Zuid worden. Zone-Z moet een plek worden waar gedeeld eigenaarschap met de wijk en omgeving onderdeel wordt van de manier van werken van de organisatie. Een co-creator, die zich richt op de omgeving en de verbinding, moet hierin een grote rol gaan spelen. Zone-Z richt zich op het ontwikkelen van activiteiten die voortkomen uit het reguliere programma van Theater Zuidplein, of die ontstaan in de leerwerkplaats Lab-Z, of samengesteld worden door of met de bibliotheek, door bewoners en bezoekers uit de wijk en geprogrammeerd worden door communities/partners uit de buurt. De organisatie heeft als doel om naast haar stadsbrede functie ook in de haarvaten van Rotterdam-Zuid te komen.