Opleiding Baanmeester

De Nederlandse Beugel Bond (NBB) wil met de opleiding Baanmeesters zorgen voor eenduidige regels en informatie over de sport, zodat het Beugelen - als sinds de Middeleeuwen beoefend- wordt aangepast aan de hedendaagse beleving waarmee ook jongeren geïnteresseerd blijven. Oude uitgangspunten van spel en regelgeving worden wel zoveel mogelijk in ere gehouden.

Dit alles gebeurt door cursussen, theorie- en praktijkexamen en afsluitend een diploma. Op de spelerspassen komt deze erkenning te staan.