Muziek met kwaliteit! Rotterdam

Momenteel biedt Hogeschool InHolland Rotterdam met name in de eerste twee jaren van de opleiding muziekvakken aan. Door het gefragmenteerde rooster is er volgens de hogeschool te weinig sprake van continuïteit in het muziekonderwijs. Ook is er te weinig tijd voor oefening. Hierdoor beklijven de aangeleerde muzikale vaardigheden bij de studenten onvoldoende. Conform het onderzoek van Schutte (2016) is meer ruimte en tijd nodig voor de ontwikkeling van de vaardigheden (body‐)percussie, ontwikkeling van gevoel voor ritme en puls en het goed kunnen zingen. Deze zijn noodzakelijk om basale muziekvaardigheden meer eigen te maken.

Het plan omvat vijf trajecten: het opdoen van praktijkervaring, attitudevorming voor muziekonderwijs, learning labs, groei in muzikale vaardigheden en een traject tot vakspecialist muziek. Op deze trajecten wordt samengewerkt met Conservatorium InHolland en Codarts. De samenwerking met het primair onderwijs vindt plaats met zes stichtingen. De samenwerking is gericht op de ontwikkeling van producten zoals een kijkwijzer en een vakinhoudelijke beoordeling, de uitvoering van de learning labs en stageplaatsen. Ook zal op de scholen co-teaching plaats vinden van leerkracht en pabo-student. Kennisdeling vindt plaats binnen het Netwerk Muziekdocenten Pabo, daarnaast met de deelnemende conservatoria en basisscholen.