Design Based Education - daar zit muziek in!

NHL Stenden Hogeschool heeft pabovestigingen in Assen, Emmen, Meppel en Groningen. De belangrijkste knelpunten in het huidige muziekonderwijs zijn: versnipperd aanbod, onvoldoende aansluiting op het niveau van de student en beperkte stagemogelijkheden. Het gevolg is dat de studenten vaak onvoldoende vertrouwen hebben in het eigen muzikale kunnen.

Het doel van het project is te zorgen dat studenten zich handelingsbekwaam voelen en dat ook daadwerkelijk zijn. Om dit te bereiken zet de hogeschool in op vier onderdelen: de ontwikkeling van de muzikale identiteit van de student, de ontwikkeling van de student als muzikale leerkracht, versteviging van muziek in het nieuwe curriculum en het verbinden van de student met de muzikale wereld.

Voor het project werkt de hogeschool samen met de conservatoria van Groningen en Zwolle. De organisatie van het jaarlijkse symposium is in handen van beide conservatoria. Verder komen er gezamenlijke stages en gaan conservatoriumstudenten lessen geven. Daarnaast wordt samengewerkt met schoolbestuur Promes in Meppel en komt bij elke locatie een samenwerking met een schoolbestuur. De kennisdeling gebeurt via het symposium, het Netwerk Muziekdocenten Pabo en de website voor studenten en mentoren.