Denk groter, maak muziek!

De vijf pabolocaties van Fontys Hogeschool in Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Veghel en Venlo schenken momenteel op kleinschalige wijze aandacht aan muziek. Studenten ontwikkelen een basis voor het geven van muziekonderwijs, maar niet voor een daadwerkelijke muzikale vaardigheid. De hoofdoorzaak is het beperkte aantal beschikbare uren. Ook sluit de manier van onderwijs geven niet altijd aan bij het ingangsniveau van de studenten.

Het doel van dit project is het aanspreken en ontwikkelen van de muzikale vaardigheden van de studenten. Het project bestaat uit vijf deelprojecten, die onder meer gericht zijn op de beleving van professionele muziek, structurele training op het gebied van zang, het zelf kunnen musiceren en begeleiding van liedmateriaal, co-stages met studenten van de kunstvakopleiding en een minor voor de muzikale student die zich wil ontwikkelen tot Vakspecialist Muziek.

Ten behoeve van dit project werkt de hogeschool samen met Philharmonie Zuid-Nederland, het Brabantkoor, de Academie voor Muziekeducatie en Fontys Hogeschool voor de Kunsten en diverse basisscholen.