Samen versterken van Muziekonderwijs!

De Academie Pedagogiek en Onderwijs van Saxion heeft met Deventer en Enschede twee pabolocaties. De pabo’s werken vanuit één visie en streven ernaar om in 2020 een gezamenlijk curriculum te hebben. De studenten op beide pabo’s krijgen op dit moment slechts basaal muziekonderwijs. Zo is muziek in het derde en vierde studiejaar alleen nog een keuzevak.

Het doel van het project is de versterking en verbetering van het muziekonderwijs door middel van scholing van pabostudenten, extra verdiepende muzikale scholing voor getalenteerde en/of geïnteresseerde studenten en scholing van klassenleerkrachten van de stagescholen. Het project richt zich op alle pabostudenten, de leerkrachten van de opleidingsscholen en de deelnemers vakspecialist junior.

In het project werkt de academie samen met het ArtEZ conservatorium en met Universiteit Twente. Daarnaast vindt samenwerking plaats met de opleidingsscholen en met de culturele instellingen Orkest van het Oosten en Reisopera. Kennisdeling gebeurt onder meer via leergemeenschappen, het Netwerk Muziekdocenten Pabo en het Landelijk Platform Nascholing PO.