Muziek verbindt

De studenten aan de pabo van Hogeschool van Amsterdam krijgen in de eerste drie studiejaren meerdere modules muziek. Daarin werken ze aan muzikale vaardigheden, didactiek en het ontwerpen en uitvoeren van lessen op de stageschool. Daarnaast kunnen studenten in het vierde jaar kiezen voor een vakprofilering muziek. De studenten zijn over het algemeen tevreden met de muzieklessen, maar menen dat ze onvoldoende gelegenheid krijgen om die in de praktijk te brengen. Daarnaast hebben veel studenten behoefte aan meer begeleiding bij de ontwikkeling van eigen vaardigheden, terwijl de studenten met meer muzikale bagage meer uitdaging wensen.

De pabo wil met het project de handelingsbekwaamheid van studenten verhogen op zowel muzikaal als didactisch gebied. Daarnaast gaat ze intensiever samenwerken met de muziekinstellingen in de stad, zoals Conservatorium van Amsterdam, Muziekschool Amsterdam en Aslan Muziekcentrum. Er komen extra modules koorzang, online modules begeleidingsinstrument en workshops en masterclasses. Verder worden de leerlijnen van muziekinstellingen in de stad opgenomen in het curriculum van de pabo en komen er peerfeedbackmomenten met studenten van de opleiding ODM. De kennisdeling voor het project loopt via het Netwerk Muziekdocenten Pabo.