Startbekwaam met muziek

Het muziekonderwijs op de pabo van de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen behelst vooral didactische bekwaamheden en methodieken. De focus ligt op het lied aanleren, voor overige methodieken en vaardigheden is nauwelijks tijd. Verder ontbreken structurele “muziekmomenten” zoals een koor, een terugkerend zangmoment, een band of studentorkest.

De afgestudeerde studenten van pabo-Vlissingen voelen zich niet startbekwaam voor het geven van muziekonderwijs. De oorzaak? Te weinig mogelijkheden voor het opdoen van eigen muzikale ervaringen, te weinig momenten om vakspecifieke vaardigheden te trainen, te weinig voorbeelden van goed muziekonderwijs in het primair onderwijs. Ook is er onvoldoende vakinhoudelijke coaching.

Pabo Vlissingen stelt zich tot doel van de motivatie van studenten te versterken en hun zelfvertrouwen om muziekonderwijs te geven te vergroten. Het streven is verder om jaarlijks een groep vakspecialisten muziek voort te brengen. Het plan is een muziekcultuur binnen de pabo te creëren, in te zetten op excelleren, muziek meer in te zetten bij vakintegratie en te werken aan de professionalisering van de docenten. Daarnaast wil de hogeschool kennisdeling binnen en buiten de provincie op gang brengen.