Midden in de wereld

Op dit moment ontbeert de pabo-opleiding van Hogeschool Arnhem en Nijmegen een verdiepings- of ondersteuningsaanbod op muziekgebied. Met het project Making Music wil de school daar een verbeterslag in maken en zorgen dat er een ruim aanbod is voor studenten die zich als muziekgeneralist of -specialist willen doorontwikkelen. Op deze manier draagt de hogeschool ook bij aan beter muziekonderwijs binnen de scholen waarmee zij samenwerkt.

Het project is gericht op de duurzame verankering van het muziekonderwijs en de verschillende organisaties waarmee de hogeschool binnen dit project intensief samenwerkt, zoals de opleidingsscholen en het conservatorium ARTEZ. De hogeschool wil dit bereiken door anders toetsen om meer te oefenen, bewustwording en leren kiezen, opleiden van generalisten en specialisten en netwerkleren.

De hogeschool richt een kenniskring in waarin projectleiders en specialisten van de scholen met elkaar kunnen afstemmen over de ontwikkeling van nieuwe opleidingspraktijken. Ze gaat de tijdens het project opgedane kennis delen met de pabo's binnen Fontys en Inholland en met het Netwerk Muziekdocenten Pabo.